گزارش ذخیره

مکالمات انگلیسی بهتر - این کار را انجام دهید تا مهارت های گفتاری خود را بهبود ببخشید


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٣/٢٥ (٢ سال قبل)

03:14 از زبان رسمی استفاده کرد
04:27 وقتی کسی می پرسد "how are you ؟"
05:39 یک نفر در مورد کار سرگرم کننده ای که انجام داده است به شما می گوید
07:21 داستان های طولانی و به اشتراک گذاری رویاها
08:31 یک نفر از روز طولانی ای که داشته است به شما می گوید
09:14 پرسیدن در مورد روز کسی
10:35 دوستت درباره فیلمی که دیشب دیدی می پرسد
11:08 دوست شما برای اولین بار چتربازی را امتحان کرد
11:42 دوست شما در آزمون آیلتس نمره پایینی گرفت

فرستادن