گزارش ذخیره

شعر «Ode to the Only Black Kid in the Class» اثر کلینت اسمیت


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٦/١٨ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن