گزارش ذخیره

اصطلاحات جالب انگلیسی | عبارات روزمره برای توصیف احساس شما


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/١٨ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:03 اصطلاحات برای شادی
04:25 اصطلاحات برای غم
06:25 اصطلاحات برای ترس
08:14 اصطلاحات برای انزجار
10:17 اصطلاحات برای عصبانیت
12:40 اصطلاحات برای سورپرایز

فرستادن