گزارش ذخیره

واژگان رسمی انگلیسی در مقابل غیررسمی - مکالمه انگلیسی زندگی روزمره


کانال دوره مکالمه کانال دوره مکالمه
١,٦٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/١١ (٦ ماه قبل)

فرستادن