گزارش ذخیره

7 کلمه ای که تقریباً همه زبان آموزان انگلیسی به طور نادرست استفاده می کنند


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١٠/١٩ (٣ سال قبل)

فرستادن