گزارش ذخیره

کلمات متضاد در انگلیسی | درس واژگان | با مثال یاد بگیرید


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٦ (٤ ماه قبل)

فرستادن