گزارش ذخیره

زبان انگلیسی خود را با بازی های ویدیویی بهبود بخشید!


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/١٢ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:08 اصول اولیه
01:46 چگونه چیزهایی را که نیاز دارید بخواهید
02:40 چگونه می توان گفت "خطر وجود دارد!" به انگلیسی!
03:22 چگونه می توان گفت "من آنها را زدم!" به انگلیسی
04:16 چگونه در انگلیسی زنده بمانیم!
04:49 برد و باخت در انگلیسی
06:16 دستورالعمل دکمه ها را به زبان انگلیسی ارائه دهید
07:01 گیم پلی

فرستادن