گزارش ذخیره

صداهای صوتی الفبا در زبان انگلیسی | با مثال یاد بگیرید


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/٢٠ (١ سال قبل)

فرستادن