گزارش ذخیره

انگلیسی در 6 دقیقه- "قهوه" مگا کلاس انگلیسی! 30 دقیقه واژگان جدید!


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٠٦ (١ سال قبل)

00:00 بوی قهوه
06:08 آیا برای قهوه اخلاقی بیشتر هزینه می کنید؟
12:12 رابطه عاشقانه بریتانیا با قهوه
18:15 آیا بازیافت فنجان های قهوه تفاوتی ایجاد می کند؟
24:20 تاریخچه کافی شاپ ها

فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
١١ ماه قبل