گزارش ذخیره

چگونه در سیلیکون ولی کار پیدا کنیم


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٣/٢٨ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:22 چگونه در نهایت برای Airbnb کار کردم
02:36 چگونه وارد کدنویسی شدم
05:53 چقدر اینجا وقت می گذارم
11:35 تماس با شرکت ها
15:37 مشاوره

فرستادن