گزارش ذخیره

انگلیسی تجاری: آیا مدیر شما توانمنداست؟ - آموزش زبان انگلیسی


کانال کانسیل بریتیش کانال کانسیل بریتیش
٥٧٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/٢١ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:35 نقش یک مدیر
00:52 تجزیه زبان
01:16 پیوستگی
01:59 خلاصه

فرستادن