گزارش ذخیره

انگلیسی خود را به چالش بکشید! آیا شما میتوانید به این سوال ها جواب دهید؟


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/١٠ (١ سال قبل)

00:00 بیایید امتحان بدهیم
01:03 مبتدی-ابتدایی (A1-A2)
12:28 متوسط ​​(B1-B2)
25:02 پیشرفته (C1-C2)

فرستادن