گزارش ذخیره

20 عبارت اداری برای توصیف محل کار شما - واژگان بصری


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/٠٤ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:46 انواع مختلف دفاتر
03:40 انواع لباس اداری
04:41 اتاق های یک دفتر
06:29 کاغذ در مقابل فناوری
07:20 امنیت در یک دفتر

فرستادن