گزارش ذخیره

پارادوکس سیاه چاله هاوکینگ توضیح داده شد - فابیو پاکوچی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٧/٣٠ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:40 پارادوکس اطلاعات سیاهچاله
02:52 تشعشعات هاوکینگ
04:12 اصل هولوگرافیک

فرستادن