گزارش ذخیره

رایج ترین اشتباهات در زبان انگلیسی | این اشتباهات گفتاری را مرتکب نشوید


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/٠٢ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:20 هی بانو!
02:10 آزمون اشتباهات رایج انگلیسی 1
07:50 آزمون اشتباهات رایج انگلیسی 2
14:15 آزمون اشتباهات رایج انگلیسی 3
20:52 پایان یافتن

فرستادن