گزارش ذخیره

55 عبارات اساسی انگلیسی در موقعیت های مختلف برای شروع مکالمه به عنوان یک مبتدی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٨/٠٧ (٣ سال قبل)

00:00 55 عبارت انگلیسی رایج برای موقعیت های مختلف
00:36 مقدمه
02:15 درخواست اطلاعات
03:24 رویداد مکالمه کوتاه
04:25 قطع کردن
05:08 سفارش غذا در رستوران
06:19 تماس های تلفنی و جلسات کاری
08:08 توافق با کسی
08:48 اختلاف نظر با کسی
09:26 خريد كردن
11:24 دیر شدن
12:12 پایان دادن به یک مکالمه

فرستادن