گزارش ذخیره

این آزمایش فکری به شما در درک مکانیک کوانتومی کمک می کند - متئو فادل


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٩/٢٤ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن