گزارش ذخیره

رستوران رفتن در انگلیسی: مسافرت رفتن انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٢/٠٣ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:15 رستوران
01:40 منو
03:17 آبجو
04:00 مرغ سوخاری
04:29 دسر
05:05 سوالات

فرستادن