گزارش ذخیره

آیا سگ ها عرق می کنند؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/١٠ (١ سال قبل)

tags: #dogs #sweat
فرستادن