گزارش ذخیره

تفاوت بین زمان آینده و حال استمراری | گرامر انگلیسی برای مبتدیان


کانال کلاس انگلیسی 101 کانال کلاس انگلیسی 101
٧,١٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/٢٢ (١ سال قبل)

فرستادن