گزارش ذخیره

چگونه یکی از سودآورترین شرکت های تاریخ به قدرت رسید - آدام کللو


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/١٨ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن