گزارش ذخیره

مکالمه کوتاه انگلیسی: مکالمات را به راحتی شروع کنید


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/٢٧ (٢ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
00:25 مقدمه
03:25 احزاب / رویدادهای اجتماعی
10:40 برخورد به مردم
15:01 در کولر آبی
19:46 مکالمه کوتاه

فرستادن