گزارش ذخیره

3 کلید برای مکالمه های کوتاه: با افراد جدید ملاقات کنید و روابط خود را ایجاد کنید


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٢١ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:35 با افراد جدید آشنا شوید
01:02 ایجاد رابطه
02:14 چرا مکالمه های کوتاه
05:25 کلید مکالمه های کوتاه
08:44 تعریف و تمجید
15:35 لمس کنید و صحبت کنید
19:55 مشق شب

فرستادن