گزارش ذخیره

تاریخ در مقابل زیگموند فروید - تاد دوفرن


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠١/١٢ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن