گزارش ذخیره

آینده ساده در مقابل "Going to" آینده - یادگیری زمان های انگلیسی (درس 6)


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٠/٠٧/٢٣ (١٢ سال قبل)

00:52 فرمولاسیون
02:30 کاربرد : آینده ساده
04:54 Going to: "Going to" آینده
06:38 مقایسه
10:27 استفاده از Shall & Gonna
12:10 اشتباهات رایج
15:29 برای اطلاعات بیشتر...

فرستادن