گزارش ذخیره

اصطلاحات انگلیسی درباره شانس


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٧/٠٥ (٢ سال قبل)

00:00 شانس چیست
01:12 شانسی داشتی
03:35 طلسم های خوش شانس
04:41 شانس خودت را بساز
05:27 شانس مبتدیان
07:43 یک کارت انتخاب کنید
09:02 تو خوش شانسی

فرستادن