گزارش ذخیره

استفاده از جملات شرطی در انگلیسی - 5 سطح دشواری


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٥/٢١ (٣ سال قبل)

00:00 1. مقدمه
00:55 2. سطح 1
02:43 3. سطح 2
04:36 4. سطح 3
06:59 5. سطح 4
10:50 6. سطح 5

فرستادن