گزارش ذخیره

15 روش مختلف برای گفتن "I'm busy" - عبارات جایگزین انگلیسی!


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٨/٢٨ (٢ سال قبل)

فرستادن