گزارش ذخیره

مهارت های گفتاری انگلیسی خود را بهبود بخشید - 1 ترفند ساده برای تسلط


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٣/٠٨ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:25 تماشا کردن
01:38 تقلید کنید
02:50 تمرین
03:58 نتیجه

فرستادن