گزارش ذخیره

چرا پنبه همه چیز است؟ - مایکل آر. استیف


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١١/٠٣ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن