گزارش ذخیره

با این درس لیسینینگ پیشرفته، سخنرانان بومی انگلیسی را درک کنید


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٤/٠٨ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:08 مهارت شنیداری خود را بیازمایید
02:00 بزرگترین اشتباه دانش آموزان
02:35 انداختن حروف
03:53 پیوند دادن صداها
04:07 اضافه کردن صداها
06:18 5 نکته ضروری برای بهبود مهارت های شنیداری
06:30 استرس کلمه
08:15 نکته ای برای تمرین مهارت های شنیداری
09:36 تکه ها
12:42 روان
13:05 فرم های ضعیف
17:14 ادغام ها
18:44 گفتار متصل
22:45 خلاصه - درک یک سخنور بومی

فرستادن