گزارش ذخیره

چگونه در انگلیسی خجالتی بودن را متوقف کنیم: روان و با اعتماد به نفس صحبت کنید


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٦/١٩ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:48 یک نفس عمیق بکش
01:33 با کسی که بهش اعتماد دارید صحبت کنید
02:20 سوال بپرس
02:59 مکالمه را کنترل کنید
04:23 سوال

فرستادن