گزارش ذخیره

چگونه در اسپیکینگ آیلتس نمره8 بگیریم


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/١٣ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:23 خوش آمدی
01:40 مصاحبه با Duo - با سلام
03:53 چگونه Duo برای آیلتس آماده شد
09:43 سازگاری با انگلستان
10:45 نکات Duo برای دانش آموزان

فرستادن