گزارش ذخیره

11 کلمه و عباراتی که افراد بومی انگلیسی هرگز نمی گویند


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٣/١٠ (٤ سال قبل)

03:56 دانشجو
04:45 شام
06:17 چطوری

فرستادن