گزارش ذخیره

آزمون اسپیکینگ آیلتس- نمرخ 9 نمونه پاسخ با سخنران بومی جیمی کدی


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٩/٠٨ (٤ سال قبل)

01:10 جیمی کیدی آیلتس
04:54 امتحان شروع میشه...
05:37 از زادگاهت بگو
05:48 بارسلونا
06:28 آیا جای خوبی برای کودکان است؟
07:06 چه چیزی به شما کمک می کند تمرکز کنید؟
07:51 چه چیزی شما را از تمرکز باز می دارد؟
08:20 آیا پوشیدن شلوار جین را دوست دارید؟
08:46 به نظر شما چرا شلوار جین اینقدر محبوب است؟
12:15 قسمت 3
12:26 به نظر شما انجام کار داوطلبانه مهم است؟
12:53 چه نوع شخصیتی برای انجام کارهای داوطلبانه مهم است؟
13:28 آیا می توان افراد را برای کمک به دیگران آموزش داد؟
14:18 آیا خیریه ها نقش مهمی در اقتصاد دارند؟
14:53 آیا جمع آوری کمک های مالی برای خیریه ها سخت است؟
15:22 به نظر شما آیا دولت باید به موسسات خیریه کمک کند تا کمک مالی کنند؟
15:59 پایان آزمون!
18:05 قصه گویی در قسمت دوم
20:56 نکاتی برای دانش آموزان
23:31 نکاتی برای معلمان

فرستادن