گزارش ذخیره

تسلط بر حروف و مصدر: بیان ترجیحات (I'd rather) | مارک کولک ESL


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/١٥ (٨ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:40 I'd rather be +ing (preferences)
09:16 شما چی فکر میکنید؟

فرستادن