گزارش ذخیره

نمادهای ریاضی از کجا می آیند؟ - جان دیوید والترز


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٨/٠٨ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن