گزارش ذخیره

از گفتن "BUT" به انگلیسی خودداری کنید (مترادف ها را بیاموزید!)


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٣١ (١ سال قبل)

فرستادن