گزارش ذخیره

10 کلمه انگلیسی که اشتباه تلفظ می کنید | تلفظ انگلیسی


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٦/٢٧ (٧ سال قبل)

00:18 fruit
00:47 chaos
01:14 queue
01:51 crisps
02:17 recipe
02:42 comfortable
03:06 vegetable
03:17 chocolate

فرستادن