گزارش ذخیره

20 روش مختلف برای گفتن "Good Morning" و "Good Night"


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٨/٠١ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:39 اشتراک مهارت
01:38 صبح بخیر

فرستادن