گزارش ذخیره

با رفع اشتباهات رایج انگلیسی، با اعتماد به نفس صحبت کنید | "a unit" یا "an unit"


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٧/٢٢ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:09 قانون "a/an".
03:00 صداهای نیمه مصوت حروف "o" و "u"
05:18 حروف همخوان
07:03 خلاصه
08:00 تمرینات

فرستادن