گزارش ذخیره

همه زمان های ساده در انگلیسی - حال ساده | گذشته ساده | آینده ساده


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٠٣ (١٠ ماه قبل)

فرستادن