گزارش ذخیره

حروف ربط برای کودکان | در مورد هماهنگی، همبستگی و پیوندهای فرعی بیاموزید


کانال درخشان بیاموزید کانال درخشان بیاموزید
١٨٤,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٠٥ (٩ روز قبل)

فرستادن

دموکرات چیست؟
دموکرات چیست؟
٨ روز قبل
سلول ها برای کودکان
سلول ها برای کودکان
٨ روز قبل
جمهوری خواه چیست؟
جمهوری خواه چیست؟
٨ روز قبل
جورج واشنگتن کارور
جورج واشنگتن کارور
٨ روز قبل