گزارش ذخیره

50 عبارت رایج در زبان روسی: روسی پایه


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠١/٢٦ (٥ سال قبل)

فرستادن