گزارش ذخیره

100 پرسش و پاسخ مکالمه کوتاه - مکالمه واقعی انگلیسی


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/١٨ (١١ ماه قبل)

00:00 معرفی
00:37 سوالات باز چیست؟
00:53 دستورالعمل کتاب الکترونیکی رایگان
01:45 1. سوالات کلی صحبت کوچک
03:58 2. کار و شغل
07:02 3. سفر
09:50 4. سرگرمی ها و علایق
12:27 5. غذا و نوشیدنی
15:00 6. خانواده و روابط
18:31 7. رویدادهای جاری
21:44 8. سوالات شخصی
24:37 9. تکنولوژی
26:57 10. سبک زندگی

فرستادن