گزارش ذخیره

انگلیسی تجاری | کار خود را مانند یک حرفه ای توصیف کنید


کانال دریم انگلیش کانال دریم انگلیش
٥١٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٢٥ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:45 چه کار میکنی
01:25 کار کنید
02:08 اعلامیه
04:14 پیگیری سوال

فرستادن