گزارش ذخیره

100 - 10000 اعداد انگلیسی | تلفظ و املا را یاد بگیرید و تمرین کنید


کانال شاو کانال شاو
١,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٢٧ (١ سال قبل)

00:00 آشنایی با اعداد انگلیسی 100 تا 10000
00:36 100 تا 1000 | اعداد انگلیسی پایه
01:15 100 تا 1000 الگوی اعداد انگلیسی
02:31 بیان 100 و 101
03:55 استفاده از کاما برای بیان اعداد بزرگ انگلیسی
05:28 1000 تا 10000 | اعداد انگلیسی پایه
06:08 الگوی شماره انگلیسی 1000 تا 10000
07:45 تمرین شماره اضافی
09:10 آزمون گوش دادن به اعداد انگلیسی
11:38 تکلیف

فرستادن