گزارش ذخیره

استفاده از داروهای رادیواکتیو برای دیدن درون بدن - پدرو بروگارولاس


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٢/٢٨ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن