گزارش ذخیره

Definitely, Probably, or Maybe ؟ نحوه استفاده از قیدهای قطعی در انگلیسی | مارک کولک ESL


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/١٦ (٨ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:46 قطعیت (definitely, probably, maybe)
09:38 امتحان

فرستادن