گزارش ذخیره

آموزش تفکر در زبان انگلیسی | واضح و طبیعی صحبت کنید


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠١/٢٣ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:33 چرا این مهم است
01:07 نکته 1 - با واژگان ساده شروع کنید
03:05 نکته 2 - به سراغ جملات ساده بروید
04:06 نکته 3 - روز خود را به زبان انگلیسی برنامه ریزی کنید
04:58 نکته 4 - در گفتگو فکر کنید!

فرستادن